Ορισμός συντομεύσεων πληκτρολογίου
Πλήκτρο συντόμευσης F1
Πλήκτρο συντόμευσης F2
Πλήκτρο συντόμευσης F3
Πλήκτρο συντόμευσης F4
Πλήκτρο συντόμευσης F5
Πλήκτρο συντόμευσης F6
Πλήκτρο συντόμευσης F7
Πλήκτρο συντόμευσης F8
Πλήκτρο συντόμευσης F9
Πλήκτρο συντόμευσης F10
Πλήκτρο συντόμευσης F11
Πλήκτρο συντόμευσης F12