ΒΟΗΘΕΙΑ • Video βοηθήματα
My Management v2 - Τι έχει αλλάξει HD Link


Βοηθήματα πρώτης έκδοσης:


Δημιουργία profile επιχείρησης και διαχείριση χρηστών HD Link
Παραμετροποίηση και γενικές ρυθμίσεις HD Link
Συναλλασσόμενοι (πελάτες, προμηθευτές, αμοιβόμενοι) HD Link
Έργα, εργασίες και παραγγελίες προς προμηθευτές HD Link
Έσοδα, έξοδα και διαχείριση επιταγών HD Link
Διαχείριση, έλεγχος και ανανεώσεις συνδρομών HD Link
Δημιουργία και διαχείριση οικονομικών προσφορών HD Link
Αναφορές και στατιστικά (υπόλοιπα, σύνολα, καταμερισμοί) HD Link
Tips (χρήσιμες συμβουλές) HD Link